Nový album LUNATIC GODS "Turiec" vychádza presne v dvadsiaty deň mesiaca Brezeň 018´.

V tento deň osláv príchodu jari, kedy si naši predkovia pripomínali presné rozhranie medzi dobou temnoty a svetla, vítali Slnko nad rovníkom, slávili predĺžujúce sa dni a víťazstvo svetla vo svojich životoch, v deň jarnej rovnodennosti a symbolických osláv nových nápadov, túžieb a tajných snov, sa do vašich príbytkov prederie náš nový, v poradí siedmy album nazvaný tak ako naše rodisko "TURIEC". A tak ako zárodky rastlín v ten deň po prvý raz nadvihnú ťažkú a chladnú zem a cez všetko, čo im stojí v ceste sa vydajú na svoju púť za Svetlom, sa k vám dostanú naše nové piesne... Energia a múzy z prameňa našej rieky a zo zákutí našej rodnej hrude. Šialení bohovia s novou silou už čoskoro u vašich brán...

AlbumTuriecTeaser